O przedszkoluLIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021tutaj

WITAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU

Przedszkole Publiczne w Pierśćcu zlokalizowane jest w centrum wsi. Mieści się w kolorowym, parterowym budynku otoczonym dużym ogrodem. W ogrodzie, nazywanym przez nas „Klonowym Ogródkiem”, mamy dobrze wyposażony plac zabaw , górkę do saneczkowania, plac do jazdy na rowerkach i  hulajnogach oraz dużo zieleni. Przedszkole posiada 3 sale zajęć, gabinet do dyspozycji logopedy, terapeuty i psychologa, przestrzenną kuchnię, która zagwarantuje nam 3 posiłki dziennie w przedszkolu w Pierśćcu i obiady do naszego oddziału zamiejscowego w Kowalach. Przedszkole dostosowane jest do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (winda, oddzielna toaleta )

Realizujemy treści i zadania programowe wynikające z Postawy Programowej Wychowania Przedszkolnego Ministra Edukacji Narodowej. 

Proces dydaktyczny opiera się na programach:
  Program wychowania przedszkolnego - W. Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo wyd. MAC Edukacja

Ponadto realizowane są programy autorskie :
"Kolorowe emocje"- wyrażanie uczuć i emocji Reginy Otolińskiej
„Widzę, słyszę , dotykam, przeżywam”  -program w oparciu o "Edukację przez ruch" D. Dziamskiej i MDS M. Bogdanowicz autorstwa Reginy Waliczek
W przedszkolu odkrywam siebie i świat

Od 1 lipca 2020r. we wszystkich przedszkolach Gminy Skoczów realizowany jest projekt
„W przedszkolu odkrywam siebie i świat” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez wprowadzenie dla 420 dzieci w wieku przedszkolnym dodatkowej oferty zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w Przedszkolach Publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoczów oraz podniesienie kompetencji i umiejętności u 11 nauczycieli w okresie od 01.07.2020 – 30.06.2021r.

Dofinansowanie projektu: 636 779,59zł

Wartość projektu: 749 152,46zł

W ramach projektu planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK):

Ogółem wartość docelowa: 5

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej:

Wartość docelowa – kobiety: 200

Wartość docelowa – mężczyźni: 220

Ogółem wartość docelowa: 420

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie:

Ogółem wartość docelowa: 11

Liczba godzin zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci w edukacji przedszkolnej:

Ogółem wartość docelowa: 9 720

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu:

Ogółem wartość docelowa: 11

 

W Przedszkolu Publicznym w Pierśćcu wraz z oddziałami zamiejscowymi w Kowalach będą realizowane następujące zajęcia:

- Zajęcia socjoterapeutyczne - 2 grupy - 10 uczestników; ogółem: 30 godz.

- zajęcia „Wspólnie tworzymy świat” - 4 grupy x 10 uczestników; ogółem: 60 godz.

- Zajęcia międzykulturowe - 4 grupy x 10 uczestników; ogółem: 60 godz.

- Ceramika- 2 grupy x 10 uczestników; ogółem: 60 godz.

- Zajęcia z terapii ruchu metodą W. Sherborne- 4 grupy x 5 uczestników; ogółem: 60 godz.

- Terapia ręki- 2 grupy x 5 uczestników; ogółem: 30 godz.

- Logorytmika- 4 grup x 8 uczestników; ogółem: 60 godz.

- Biblioterapia- 4 grupy x 5 uczestników; ogółem: 60 godz.

Oddział w Kowalach:

- Dogoterapia: 2 grupy x 5 uczestników; ogółem 30 godz.

- Arteterapia: 2 grupy x 5 uczestników; ogółem 60 godz.

- Gimnastyka korekcyjna: 2 grupy x 8 uczestników; ogółem 30 godz.

- Logopedia: 2 grupy x 4 uczestników; ogółem 30 godz.

Regulamin


17 sierpnia rozpoczęła się akcja INFORMACYJNO-EDUKACYJNA
"KORONAWIRUS- PRZESTRZEGAJ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY"