O przedszkolu


STATUT

UCHWAŁA nr 6 2019/2020

Uchwała nr 6 2022/2023


PODSTAWA PROGRAMOWA z komentarzem

Plan Pracy 2018/19

Plan Pracy 2019/20

Plan Pracy 2020/21     Załącznik 1-uzupełnienie

Plan Pracy 2021/22

Plan Pracy 2022/23


Informacja dla niesłyszących

https://wetransfer.com/downloads/adaed5028d127eda41f6f9adc98ad73f20220907094929/2f6fd471beb9b40d824801671123dbb520220907094930/e35ded


WITAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU

Przedszkole Publiczne w Pierśćcu zlokalizowane jest w centrum wsi. Mieści się w kolorowym, parterowym budynku otoczonym dużym ogrodem. W ogrodzie, nazywanym przez nas „Klonowym Ogródkiem”, mamy dobrze wyposażony plac zabaw , górkę do saneczkowania, plac do jazdy na rowerkach i  hulajnogach oraz dużo zieleni. Przedszkole posiada 3 sale zajęć, gabinet do dyspozycji logopedy, terapeuty i psychologa, przestrzenną kuchnię, która zagwarantuje nam 3 posiłki dziennie w przedszkolu w Pierśćcu i obiady do naszego oddziału zamiejscowego w Kowalach. Przedszkole dostosowane jest do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (winda, oddzielna toaleta )

Realizujemy treści i zadania programowe wynikające z Postawy Programowej Wychowania Przedszkolnego . 

Proces dydaktyczny opiera się na programach:
Program wychowania przedszkolnego - M.Chludzińska, A. Kacprzak- Kołakowska, A. Kucharczyk, D. Kucharska, A.Pawłowska-Niedbała, M. Pietrzak, A. Smoderek "Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe" wyd. Nowa Era

Ponadto realizowane są programy autorskie :
"Kolorowe emocje"- wyrażanie uczuć i emocji Reginy Otolińskiej
„Widzę, słyszę , dotykam, przeżywam”  -program w oparciu o "Edukację przez ruch" D. Dziamskiej i MDS M. Bogdanowicz autorstwa Reginy Waliczek

"Moja mała ojczyzna" - program regionalny E. Kasztury , R. Otolińskiej

"Zabawy z językiem angielskim" - program autorstwa E. Gomoli


NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025"


Nasze przedszkole otrzymało dofinansowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Przyznane środki przeznaczyliśmy na zakup książek dla dzieci: nowości czytelnicze, bajki edukacyjne, bajki i baśnie dla dzieci, wiersze twórców ludowych, bajki dwujęzyczne, książki eksperymentów i doświadczeń. Poza tym dzięki dotacji z programu zrealizowani działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci: konkurs recytatorski (nagrody książkowe) oraz zorganizowano spotkanie autorskie z Pawłem Gołuchem. 
W przedszkolu odkrywam siebie i świat

Od 1 lipca 2020r. do 28.09.2021r.we wszystkich przedszkolach Gminy Skoczów realizowany jest projekt
„W przedszkolu odkrywam siebie i świat” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez wprowadzenie dla 420 dzieci w wieku przedszkolnym dodatkowej oferty zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w Przedszkolach Publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoczów oraz podniesienie kompetencji i umiejętności u 11 nauczycieli w okresie od 01.07.2020 – 28.09.2021r.

Dofinansowanie projektu: 636 779,59zł

Wartość projektu: 749 152,46zł

W ramach projektu planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK):

Ogółem wartość docelowa: 5

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej:

Wartość docelowa – kobiety: 200

Wartość docelowa – mężczyźni: 220

Ogółem wartość docelowa: 420

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie:

Ogółem wartość docelowa: 11

Liczba godzin zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci w edukacji przedszkolnej:

Ogółem wartość docelowa: 9 720

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu:

Ogółem wartość docelowa: 11

 

W Przedszkolu Publicznym w Pierśćcu wraz z oddziałami zamiejscowymi w Kowalach będą realizowane następujące zajęcia:

- Zajęcia socjoterapeutyczne - 2 grupy - 10 uczestników; ogółem: 30 godz.

- zajęcia „Wspólnie tworzymy świat” - 4 grupy x 10 uczestników; ogółem: 60 godz.

- Zajęcia międzykulturowe - 4 grupy x 10 uczestników; ogółem: 60 godz.

- Ceramika- 2 grupy x 10 uczestników; ogółem: 60 godz.

- Zajęcia z terapii ruchu metodą W. Sherborne- 4 grupy x 5 uczestników; ogółem: 60 godz.

- Terapia ręki- 2 grupy x 5 uczestników; ogółem: 30 godz.

- Logorytmika- 4 grup x 8 uczestników; ogółem: 60 godz.

- Biblioterapia- 4 grupy x 5 uczestników; ogółem: 60 godz.

Oddział w Kowalach:

- Dogoterapia: 2 grupy x 5 uczestników; ogółem 30 godz.

- Arteterapia: 2 grupy x 5 uczestników; ogółem 60 godz.

- Gimnastyka korekcyjna: 2 grupy x 8 uczestników; ogółem 30 godz.

- Logopedia: 2 grupy x 4 uczestników; ogółem 30 godz.

Regulamin


17 sierpnia rozpoczęła się akcja INFORMACYJNO-EDUKACYJNA
"KORONAWIRUS- PRZESTRZEGAJ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY"